Višnja

Višnja (tur. vişne; lat. Prunus cerasus) vrsta je drvenastih skrivenosemenica, i naziv za njene plodove (koji se koriste u ljudskoj ishrani kao voće). Pripada familiji Rosaceae, rodu Prunus (kao i badem, breskva, šljiva, kajsija), a podrodu Cerasus. Prirodni areal rasprostranjenja obuhvata veći deo Evrope i jugozapadnu Aziju.

U ponudi imamo:
 
SORTA PODLOGA VREME ZRENJA
OBLAČINSKA Sopstveni koren Kraj juna
HAJMANOVA KONZERVNA Divlja trešnja, magriva Sredina maja
KELERIS 16 Divlja trešnja, magriva Sredina maja
MONT MORENSI Divlja trešnja, magriva Druga polovina maja
METEOR MONT MORENSI Divlja trešnja, magriva Druga polovina maja