Orah

Orah (lat. Juglans) je rod biljaka iz porodice Juglandaceae. Vrste ovog roda su drveće visoko 10-40m, sa šiljastim listovima dugim 20-90cm. Naziv orah upotrebljava se i za najuzgajaniju vrstu ovog roda, domaći orah.

U ponudi imamo:
 
SORTA PODLOGA
ŠEINOVO Juglans regija
GAZENHAJM 139 Juglans regija
ŠAMPION Juglans regija
GAZENHAJM 251 Juglans regija
RASNA Juglans regija
JUPITER Juglans regija
ČENDLER Juglans regija
KASNI GROZDASTI Juglans regija
KASNI RODNI Juglans regija